Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu
List na 100 rocznicę urodzin S.Pii

DEUS CARITAS EST

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Wielebna Siostro Przełożona, Drogie Siostry i wszyscy Uczestnicy Eucharystii Jubileuszowej Siostry Pii Bielińskiej.

Dzisiaj, 24 kwietnia br., duchowo łączę się w modlitewnym przeżywaniu 100 rocznicy urodzin Siostry Pii od św. Benedykta Gertrudy Bielińskiej. Ten wyjątkowy Jubileusz skłania nas do zamyślenia i dziękczynienia Trójjedynemu Bogu za dar życia Siostry Pii, za łaskę wiry, którą otrzymała w sakramencie chrztu św. w kościele parafialnym w Lubichowie, za laskę powołania do naszej Rodziny Zakonnej i za 75 lat wierności powołaniu i życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie w charyzmacie naszego Zgromadzenia.
szczególnym darem Bożej Opatrzności dla Siostry Pii było wstąpienie do Zgromadzenia w 1935 roku, co dało je możliwość osobistego kontaktu z Matką Założycielką Sługą Bożą Wincentą. Z pewnością więc słowa i przykład życia Matki zapadły głęboko w sercu Siostry Pii i wpłynęły na kształtowanie jej duchowości samarytańskiej. Dlatego też w procesie beatyfikacyjnym Matki Założycielki mogła występować w charakterze bezpośredniego świadka.
siostra Pia przez długie lata służyła ofiarnie Zgromadzeniu jako pielęgniarka zarówno wychowankom, jak i współsiostrom, natomiast obecnie sama tej pomocy potrzebuje. Od wielu lat przez unieruchomienie i przykucie do łoża przeżywa Bogu wiadomy krzyż. Ten etap życia szczególnie jednoczy Siostrę z Jezusem Ukrzyżowanym, włącza w Tajemnicę Paschalną, staje się narzędziem i znakiem Odkupienia dla wszystkich ludzi potrzebujących zbawienia.
dziś otaczamy Siostrę Pię serdeczną modlitwą i dziękujemy Bogu za bogactwo darów, jakie złożył w sercu naszej Kochanej Jubilatki, za jej pogodę ducha oraz radosną i niestrudzoną benedyktyńsko-samarytańską posługę, jaką pełniła w Zgromadzeniu.
z pewnością gdyby Siostra Pia mogła teraz mówić, na pewno wyraziłaby swoje serdeczne uczucia miłości i wdzięczności wobec wszystkich ? za każdy gest dobroci i pomocy. Dlatego z potrzeby serca czynię to w imieniu naszej Drogiej Siostry Pii. Najserdeczniej dziękuję Siostrom, Paniom i Mieszkankom Domu za okazaną troskę i pielęgnację Siostry Pii, a posługującym Kapłanom ? za duchową opiekę i ojcowskie wsparcie. Niech Dobry Bóg wszystkim wynagrodzi obfitością łask.
s. Maria Kotrysiak
Przełożona Generalna
Samaria, 24 kwietnia RP 2013