ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego na podstawie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na zadanie pn.:„Modernizacja kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.”

Bielawki, 16.06.2023

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek
Samarytanek Krzyża Chrystusowego,
Bielawki 47, 83-130 Pelplin

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego na podstawie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na zadanie pn.:„Modernizacja kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.”

 

 

Zamawiający, Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, działając na podstawie Regulaminu przetargu informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało UNIEWAŻNIONE.

 

 

UZASADNIENIE

Do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty: jedna oferta na piec Viessmann, a druga oferta na piec AIC.
Zamawiający ma wątpliwości, co do równoważności piecy.

PLIK DO POBRANIA W CAŁOŚCI:  UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU 16.06.2023R

 

 

Z poważaniem
Dyrektor Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska