ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. : „Zakup i dostawa mikrobusa 9 – cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

PLIK DO POBRANIA w oryginale :

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY