Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym z dnia 04.04.2023r. prowadzonym w trybie art 701 – 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.: „Modernizacja kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym z dnia 04.04.2023r.
prowadzonym w trybie art 701 – 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.:
„Modernizacja kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.”

Załącznik nr 1 ogłoszenie o przetargu

PRZETARG PIECE